آزمون های on-line

ویژگی آزمون های on-line ما

 

ورود به آزمون آنلاین

جمع بندی تست های آزمون های آزمایشی امسال
تستهاي آزمون های ما برگزيده تست هاي آزمونهاي قلم چي ،گاج.گزينه دو و سنجش امسال مي باشد در واقع با شركت در ازمونهاي ما بهترين تستهاي امسال ازمونهاي ازمايشي را از خودتان امتحان خواهيد گرفت

 

شبيه سازي با كنكور سراسري

در ازمونهاي on-line شما در وقت مشخص بايد به تستها پاسخ دهيد و امكان حتي يك ثانيه بيشتر براي پاسخ دهي نداريد.

 

 

دريافت كارنامه مشاور محور

پس از پايان ازمون به شما كارنامه ميدهيم كه شرايط شما را تشريح ميكند

 

مشخص كردن تستهاي كه اشتباه زديد و اموزش آن

کلاس آنلاینپس از پايان ازمون تستهايي كه پاسخ نداده ايد و يا غلط زده ايد را برايتان تشريح ميكنيم

گزينشگران تستها

گزينشگران تستهاي عربی و دین و زندگی
استاد اکبری مرد اول عربی ایران


برای ورود به آزمون آنلای ابتدا باید ثبتنام کنید.
اگر قبلا ثبتنام کرده اید از دکمه ورود استفاده کنید
 

ورود به آزمون آنلاین