توضیحات کلاس on-line

برای استفاده از کلاس و مشاوره on-line با توجه به این که با چه وسیله ای وارد میشوید نرم افزار های زیر را دانلود کنید

1) گوشی و تبلت : دانلود برنامه  adobe connect از مارکت های مربوطه.

2)کامپیوتر : همینجا کلیک کنید

این توضیحات را قبل از ورود به کلاس مطالعه کنید

ورود به کلاس – مشاوره on-line