ثبتنام مشاوره on-line انسانی ۹۸

 

گارانتی کلاس توسط استاد اکبری

در صورتیکه بعد از برگزاری جلسه اول احساس کردید امکان استفاده از کلاس را ندارید هزینه کلاس بصورت کامل پس داده خواهد شد
برای دریافت اطلاعات بیشتر و رفع هرگونه مشکل و ابهام به شماره ۰۹۱۲۱۰۶۸۵۹۳ و یا آیدی @akbarimoshaveree پیام دهید