مراکز ثبت‌نام کلاس های استاد اکبری

۱۱ مرکز ثبت‌نام کلاس های استاد اکبری
ردیف نام شهر نام مرکز درس
۱ تهران(منطقه یک) موسسه آموزشی خوارزمی(نمونه) جامع عربی – دین و زندگی
۲ تهران(منطقه ۲) موسسه آموزشی علامه شعرانی عربی
۳ تهران(منطقه ۴) موسسه آموزشی فرهنگ(نمونه) جامع عربی – دین و زندگی
۴ تهران(منطقه ۵) موسسه آموزشی پیشگامان جامع عربی – دین و زندگی
۵ تهران(منطقه ۷) موسسه آموزشی سیمای نور عربی
۶ تهران(منطقه ۱۰) موسسه آموزشی نور (نمونه) جامع عربی – دین و زندگی
۷ اهواز علم و صنعت آریا جامع عربی – دین و زندگی
۸ مشهد فکور جامع عربی – دین و زندگی
۹ همدان سرای دانش جامع عربی – دین و زندگی
۱۰ اراک قلمچی جامع عربی – دین و زندگی
۱۱ کرج آبادگران جامع عربی – دین و زندگی