مراکز ثبت‌نام کلاس های استاد اکبری

۱۱ مرکز ثبت‌نام کلاس های استاد اکبری
ردیفنام شهرنام مرکزدرس
۱تهران(منطقه یک)موسسه آموزشی خوارزمی(نمونه)جامع عربی – دین و زندگی
۲تهران(منطقه ۲)موسسه آموزشی علامه شعرانیعربی
۳تهران(منطقه ۴)موسسه آموزشی فرهنگ(نمونه)جامع عربی – دین و زندگی
۴تهران(منطقه ۵)موسسه آموزشی پیشگامانجامع عربی – دین و زندگی
۵تهران(منطقه ۷)موسسه آموزشی سیمای نورعربی
۶تهران(منطقه ۱۰)موسسه آموزشی نور (نمونه)جامع عربی – دین و زندگی
۷تهران(منطقه ۱۰) فرهیختگانجامع عربی – دین و زندگی
۸اهوازعلم و صنعت آریاجامع عربی – دین و زندگی
۹مشهدفکورجامع عربی – دین و زندگی
۱۰همدانسرای دانشجامع عربی – دین و زندگی
۱۱اراکقلمچیجامع عربی – دین و زندگی
۱۲کرجآبادگرانجامع عربی – دین و زندگی
۱۳شیرازآموزشگاه نسل قلمجامع عربی – دین و زندگی