مشاوره on-line تجربی کنکور ۹۸

دوست خوبم خدمات مشاوره on-line بدلیل عدم داشتن وقت از طرف استاد اکبری امسال ممکن نیست و به صورت موردی انجام می‌شود در صورت تمایل مستقیما به صورت حضوری به استاد اکبری مراجعه کنید. فقط خود استاد میتوانند برای شما کد باز کنند.