نمرات سرای دانش (همدان) – دین و زندگی

درصد

مقطع

رشته

نام و نام خانوادگی

۱۰۰ درصد

نظام قدیم

تجربی

فرزانه سالک

۱۰۰ درصد

دوازدهم

انسانی

مینو
مینایی

۱۰۰ درصد

دوازدهم

تجربی

آیدا
دهقانی

۱۰۰ درصد

دوازدهم

تجربی

مریم
مختاری

۱۰۰ درصد

دوازدهم

تجربی

عاطفه
سعیدی زهدی

۱۰۰ درصد

دوازدهم

تجربی

هانیه صیدلی

۱۰۰ درصد

دوازدهم

تجربی

فرزانه صائب

۱۰۰ درصد

دوازدهم

تجربی

مریم
صاحبی عزیز

۱۰۰ درصد

دوازدهم

تجربی

حانیه
مختاری

۱۰۰ درصد

دوازدهم

انسانی

پریسا
نصیری همراه

۱۰۰ درصد

نظام
قدیم

تجربی

اکرم
یاری

۱۰۰ درصد

نظام
قدیم

تجربی

آیدا
عزتی مصلح

۱۰۰ درصد

دوازدهم

انسانی

شیرین
بهادری

درصد

مقطع

رشته

نام و نام خانوادگی

۱۰۰ درصد

دوازدهم

انسانی

زینب
رنجبران

۹۵ درصد

دوازدهم

انسانی

هانیه
نعمتی

۹۵ درصد

دوازدهم

تجربی

فاطمه برزگر

۹۵ درصد

دوازدهم

تجربی

شادی
روحی معین

۹۵ درصد

دوازدهم

تجربی

فاطمه
رسولی

۹۵ درصد

دوازدهم

تجربی

نسترن
ندیمی

۹۵ درصد

دوازدهم

تجربی

مینا
یوسفیان

۹۵ درصد

دوازدهم

تجربی

مریم نعمتی

۹۵ درصد

نظام قدیم

تجربی

مینا زارعی

۹۵ درصد

نظام قدیم

تجربی

زهرا منوری

۹۵ درصد

دوازدهم

انسانی

نرگس علیزاده نوری

۹۰ درصد

دوازدهم

تجربی

هانیه عطائی نیا

۹۰ درصد

دوازدهم

ریاضی

فائزه جعفری

درصد

مقطع

رشته

نام و نام خانوادگی

۹۰ درصد

دوازدهم

انسانی

بیتا کسائیان

۹۰ درصد

دوازدهم

انسانی

ملیکا سنقری

۹۰ درصد

دوازدهم

انسانی

صبا حبیبی ثمریان

۹۰ درصد

دوازدهم

انسانی

هانیه قصابی

۹۰ درصد

نظام
قدیم

تجربی

مهسا
زینتی ذاکر

۹۰ درصد

دوازدهم

انسانی

مریم
مرتضی ئی

۸۵ درصد

دوازدهم

تجربی

مریم
مومیوند

۸۵ درصد

دوازدهم

تجربی

مهسا
فرهادی

۸۵ درصد

دوازدهم

تجربی

محیا
عظیمی

۸۵ درصد

دوازدهم

تجربی

ملیکا
قنصوریان زاده

۸۵ درصد

دوازدهم

تجربی

سمانه
کاظمی

۸۵ درصد

دوازدهم

تجربی

سارا
امیری طلب

۸۵ درصد

دوازدهم

انسانی

مریم
گلی

درصد

مقطع

رشته

نام و نام خانوادگی

۸۵ درصد

دوازدهم

انسانی

نگین
چراغی صبور

۸۵ درصد

دوازدهم

انسانی

سنا حسن
عبدالهی

۸۵ درصد

نظام
قدیم

تجربی

مبینا
خضریان

۸۵ درصد

دوازدهم

انسانی

زهرا
ورمزیار

۸۵ درصد

دوازدهم

انسانی

زینب
کرمی

۸۰ درصد

دوازدهم

تجربی

آیدا
پناهی

۸۰ درصد

دوازدهم

تجربی

منا
اکبری

۸۰ درصد

دوازدهم

تجربی

پریسا
نادربیگی

۸۰ درصد

دوازدهم

تجربی

نگین
فتحیان

۸۰ درصد

دوازدهم

تجربی

نگار
قاسمی

۸۰ درصد

دوازدهم

انسانی

مهسا
اکبری

۸۰ درصد

نظام قدیم

تجربی

مهسا ابلقی

۸۰ درصد

دوازدهم

انسانی

فاطمه فخاری همت

درصد

مقطع

رشته

نام و نام خانوادگی

۸۰ درصد

دوازدهم

انسانی

نساء یوسفی

۸۰ درصد

دوازدهم

انسانی

فاطمه فاضلی

۸۰ درصد

نظام قدیم

تجربی

نگین عزتی

۷۵ درصد

دوازدهم

تجربی

مهسا عابدی

۷۵ درصد

دوازدهم

تجربی

زهرا یاوری طاهری

۷۵ درصد

دوازدهم

تجربی

آناهیتا کاظمی

۷۵ درصد

دوازدهم

تجربی

نگار حصارخانی

۷۵ درصد

دوازدهم

تجربی

آناهیتا ایزدی

۷۵ درصد

نظام
قدیم

انسانی

زینب
مشعوف محمدی

۷۵ درصد

دوازدهم

انسانی

شمشاد
فتحی

۷۵ درصد

دوازدهم

انسانی

مبینا
پاشایی جلال

۷۵ درصد

دوازدهم

انسانی

مریم گوگردی

۷۵ درصد

دوازدهم

انسانی

معصومه
علیزاده

درصد

مقطع

رشته

نام و نام خانوادگی

۷۰ درصد

دوازدهم

انسانی

مهدیس
کلهری

۷۰ درصد

دوازدهم

انسانی

آتنا
قیاسوند

۷۰ درصد

دوازدهم

تجربی

فائزه
زارعی

۷۰ درصد

دوازدهم

تجربی

شقایق
خدایاری

۷۰ درصد

دوازدهم

تجربی

هستی قربانپور

۷۰ درصد

دوازدهم

ریاضی

فائزه
قاسمی

۷۰ درصد

دوازدهم

تجربی

زهرا
صدرایی انور

۷۰ درصد

دوازدهم

ریاضی

نگین
مهرآور

۷۰ درصد

دوازدهم

تجربی

مهدیس
مخدومی

۷۰ درصد

دوازدهم

انسانی

فاطمه
دی آبادی

۷۰ درصد

دوازدهم

انسانی

کیانا
حاجیلو

۷۰ درصد

نظام
قدیم

تجربی

پریسا
وصال طلب

۶۵ درصد

دوازدهم

انسانی

دنیا
عسگری

درصد

مقطع

رشته

نام و نام خانوادگی

۶۵ درصد

دوازدهم

انسانی

فاطمه
پیری

۶۵ درصد

نظام
قدیم

تجربی

الهه
دینی

۶۵ درصد

دوازدهم

انسانی

مرضیه
زیوری رنجبر

۶۵ درصد

دوازدهم

تجربی

نرگس
تجری

۶۵ درصد

دوازدهم

ریاضی

فاطمه
نوروزی

۶۵ درصد

نظام
قدیم

تجربی

زهرا
قویمی نیا

۶۰ درصد

دوازدهم

تجربی

محدثه
صادقی

۶۰ درصد

دوازدهم

تجربی

عاطفه
حاجیلوئی

۶۰ درصد

دوازدهم

انسانی

زهرا
رحیمی مطلع

۶۰ درصد

دوازدهم

تجربی

مبینا
ابراهیمی شریف

۵۵ درصد

دوازدهم

انسانی

کیمیا
چنگیزی

۵۵ درصد

دوازدهم

انسانی

نگین
وندالوند

۵۵ درصد

دوازدهم

تجربی

مهسا رضایی

درصد

مقطع

رشته

نام و نام خانوادگی

۵۵ درصد

دوازدهم

تجربی

یلدا شکری

۵۵ درصد

نظام قدیم

تجربی

پریسا کرمی

۵۵ درصد

دوازدهم

انسانی

سحر مهران

۵۰ درصد

دوازدهم

ریاضی

زهرا بشیری

۵۰ درصد

دوازدهم

انسانی

فاطمه فاضلی

۵۰ درصد

دوازدهم

انسانی

رویا فراهانی

۵۰ درصد

دوازدهم

انسانی

نگین فرهادی

۴۵ درصد

یازدهم

تجربی

بیتا کریمی ازمیر

۴۵ درصد

دوازدهم

تجربی

مریم احمدی

۴۵ درصد

دوازدهم

تجربی

زهرا
سعیدی شمیم

۴۵ درصد

دوازدهم

انسانی

الناز سعادتمند

۴۵ درصد

دوازدهم

انسانی

روناک
بختیاری

۴۵ درصد

دوازدهم

انسانی

نگین
پری پور

درصد

مقطع

رشته

نام و نام خانوادگی

۴۵ درصد

دوازدهم

انسانی

فرناز
اسدبیگی

۴۵ درصد

نظام قدیم

تجربی

آیلار
فخاری

۴۰ درصد

نظام قدیم

تجربی

حدیثه
طاهری مقام

۴۰ درصد

دوازدهم

تجربی

مهسا عواطف فاضلی

۳۵ درصد

دوازدهم

انسانی

فاطمه فرهمند
یگانه

۳۰ درصد

دوازدهم

انسانی

محدثه شهابی

۲۵ درصد

دوازدهم

انسانی

شبنم زارعی