نمرات اسفند آموزشگاه آبادگران – دین و زندگی

 

 

 

نام و نام
خانوادگی

رشته

مقطع

درصد

الناز نجف
آبادی

انسانی

دوازدهم

۱۰۰%

مبینا
نوری

تجربی

دوازدهم

۱۰۰%

فاطمه کمندی

تجربی

دوازدهم

۹۰%

شکیبا
قبادی

تجربی

دوازدهم

۹۰%

فاطمه
صفایی

انسانی

دوازدهم

۹۰%

عاطفه کارگر

انسانی

دوازدهم

۹۰%

غزاله سلامی

تجربی

دوازدهم

۹۰%

اسرین
زارعی

انسانی

دوازدهم

۸۵%

نگین
یزدانی

تجربی

دوازدهم

۸۵%

حنانه محمدی

انسانی

دوازدهم

۸۰%

سحر لهراسبی

تجربی

دوازدهم

۸۰%

سارا یوسف
زاده

تجربی

دوازدهم

۸۰%

ویدا
میرزایی

ریاضی

دوازدهم

۸۰%

هانیه
بابایی

انسانی

دوازدهم

۸۰%

فاطمه شیخ
محمدی

تجربی

دوازدهم

۸۰%

مهسا
مهدویان

تجربی

دوازدهم

۷۵%

زهرا
عظیمی

تجربی

دوازدهم

۷۵%

هدیه
دوستی نیا

تجربی

دوازدهم

۷۵%

آیدا
پازوکی

تجربی

دوازدهم

۷۵%

میترا
ولی الهی

تجربی

دوازدهم

۷۵%

سارا ذوالقدر

ریاضی

دوازدهم

۷۵%

ملیکا
آقاجری

تجربی

دوازدهم

۷۰%

نازلی
رهبری

تجربی

دوازدهم

۷۰%

پرستو فرجی
نیا

تجربی

دوازدهم

۷۰%

آیدا
اخلاقی فرد

تجربی

دوازدهم

۷۰%

مائده رنجبر

انسانی

دوازدهم

۷۰%

الهام
روشنایی

تجربی

دوازدهم

۷۰%

پرنیا
اسکندری

تجربی

دوازدهم

۷۰%

سمانه طاهونه ساز

تجربی

دوازدهم

۶۵%

مبینا
نقدی

تجربی

دوازدهم

۶۵%

سارا مهتابی

ریاضی

دوازدهم

۶۵%

مائده
حسینی

انسانی

دوازدهم

۶۵%

دلنیا
نجفی

تجربی

دوازدهم

۶۰%

الهام آگنج

تجربی

دوازدهم

۶۰%

مهسا
علیزاده

تجربی

دوازدهم

۶۰%

عارفه گودرزی

انسانی

دوازدهم

۶۰%

ثنا قلی
زاده

تجربی

دوازدهم

۵۵%

زینب
رمضانی

ریاضی

دوازدهم

۵۵%

شقایق
جعفری

انسانی

دوازدهم

۵۵%

فاطمه حجتی

تجربی

دوازدهم

۵۵%

فاطمه نوری

تجربی

دوازدهم

۵۰%

زهرا
بیاتی

انسانی

دوازدهم

۵۰%

شراره
مهینی

انسانی

دوازدهم

۵۰%

آیدا حمیدی

تجربی

دوازدهم

۴۵%

صدف سعیدی

تجربی

دوازدهم

۴۵%

میترا
مردانلو

تجربی

دوازدهم

۳۵%