نظرات

نظرات دانش آموزان

نظرات دانش‌آموزان کنکور ۹۷

نظرات دانش‌آموزان کنکور ۹۷ لطفا نظرات خود را با اعلام نام و نام خانوادگی و شهر و آموزشگاه ارسال نمایید تا پس از تایید استاد اکبری در سایت نمایش داده...

3
نظرات دانش آموزان

نظرات دانش آموزان کنکور ۹۵ و ۹۶

نظرات دانش آموزان لطفا نظرات خود را با اعلام نام و نام خانوادگی و شهر و آموزشگاه ارسال نمایید تا پس از تایید استاد اکبری در سایت نمایش داده شود....

دیدگاه‌ها برای نظرات دانش آموزان کنکور ۹۵ و ۹۶ بسته هستند